PUBLICATIES van de NKON
INLEIDING

De Numismatische Kring Oost Nederland heeft een lange traditie in het uitgeven van eigen publicaties en daarnaast in het herdrukken van oude numismatische literatuur. Dat begon begin jaren tachtig dankzij ons lid Harry van Soest. Via zijn werk bij de Billiton in Arnhem kon hij tegen een zeer schappelijk tarief hoogwaardige fotokopien laten maken van een aantal oude numismatische publicaties die als origineel vrijwel niet meer te vinden waren. Één van de top numismaten van dat moment en lid van onze kring, dhr. Fortuyn Drooglever droeg verschillende publicaties aan en schreef daar ook een extra voorwoord in: De Munt te Hasselt van Cost Jordens, het boekje de Muntmeesters en hun Muntslag 1576 - 1813 van Besier en Aantekeningen omtrent de Zutphense munt en de Zutphense munten van Schultz Jacobi / Corst Jordens.
Een recenter boek betrof het standaardwerk over de muntslag van 's Heerenberg, het proefschrift van dr. Tangelder, Muntheer en Muntmeester.
Een groot verkoopsucces werd daarna de catalogus die verscheen bij de door onze kring georganiseerde tentoonstelling OEANG in Museum Bronbeek in Arnhem. Die bijzondere tentoonstelling bevatte een bijna complete collectie van betaalmiddelen van vm. Nederlands Indië, inclusief een grote collectie traditionele betaalmiddelen. De geïllustreede catalogus werd daarna wereldwijd als refentie gebruikt voor dit verzamelgebied.
Vanaf 2003 volgden enkele publicaties op naam van Tom Passon. Ook hij is lid van de kring en hield met regelmaat een lezing over een kleine en minder bekende muntplaats en bood de kring de mogelijkheid om enkele van deze lezingen als boekje uit te geven.
Tenslotte verschenen er bij diverse lustra van de kring ook bundels met artikelen van diverse leden van onze kring, de laatste bij ons 50-jarig bestaan in 2011.

NB: Sommige van deze publicaties zijn nog in beperkte mate verkrijgbaar. Zie voor beschikbaarheid en prijzen de informatie onder de beschrijving. Bij interesse kunt u via de mail (info@kringoostnederland.nl) een bestelling plaatsen. Vermeldt hierin uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en uiteraard welke publicatie u zou willen ontvangen. Bestelt u meerdere publicaties dan worden de verzendkosten uiteraard niet meermalen berekend.
Na uw bestelling ontvangt u een factuur van de penningmeester. Zodra deze is betaald wordt uw bestelling binnen enkele dagen verzonden.


  -  J.C. Schultz Jacobi  / mr. W.H. Cost Jordens
      Aanteekeningen omtrent de Zutphense Munt
     en de Zutphense Munten


REPRINT NKON 1986
Schultz Jacobi - Zutphense Munt
Dhr. J. Fortuyn Drooglever vond deze zeldzame publicatie, een overdruk van een artikel uit 1865 van de hand van J.C. Schultz Jacobi, in de nalatenschap van mr. W.H. Cost Jordens. Het behandelt de geschiedenis en productie van de Zutphense munt ende daar geslagen munten. Het boekje bevat ook diverse uitgeschreven akten, verordeningen en brieven over dit onderwerp.
Helaas geen illustraties.

Nog een enkel exemplaar beschikbaar.
Kosten €9,50 + € 3.00 verzendkosten
  -  mr L.W.A. Besier
      De Muntmeesters en hun Muntslag 1574 - 1813


REPRINT NKON 1986
Besier - Muntmeester en Muntslag01

Een heruitgave van het werk van mr. L.W.A. Besier uit 1890 gemaakt door de NKON in 1986.  De volledige titel luidt: "De Muntmeesters en hun Muntslag in de Provinciale en stedelijke munthuizen van de Republiek der Vereenigde Nederlanden en van de Bataafsche Republiek en in de Utrechtse Munt van het Koninkrijk Holland tijdens de inlijving in het Fransche Keizerrijk". Besier geeft van elk provincie een opgave van de munthuizen en muntmeesters en daarna op basis van archiefmateriaal betreffende muntbusopeningen de soorten geslagen munten en de slagaantallen zoals uit de archieven vallen af te leiden. Hoewel ook Besier zelf al aangaf dat deze officiële gegevens geen 100% dekkend beeld opleveren en er in de daarna verstreken eeuw ook het nodige aan nieuwe informatie boven tafel is gekomen, vormt dit boekje nog altijd een belangrijk naslagwerk. Antiquarisch is het originele boekje niet eenvoudig te verkrijgen. 

Het boekje telt 131 blz. en er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar
Kosten € 9,50  + € 3,00 verzendkosten (NL). -  dr. F.B.M. Tangelder 
   
Muntheer en Muntmeester: "Een studie over het Berghse
    Muntprivilege in de 2e helft van de 16e eeuw"


REPRINT NKON 1987        
Tangelder - Muntheer en Muntmeester
Dit boek is een dissertatie uit 1956 en behandelt de geschiedenis van de muntslag door de graven van 's-Heerenberg in met name de onrustige 2e helft van de 16e eeuw. In die periode vormden de graven van Berg een in de Nederlanden belangrijke politieke en militaire factor en hun steun was voor Spanjaarden en opstandelingen van groot belang. De ligging van 's-Heerenberg in het grensgebied van de Nederlanden en het Duitse Rijk bood de mogelijkheid van twee walletjes te eten. Het was bovendien een periode waarin er nog geen sprake was van een sterk centraal gezag in de naar onafhankelijkheid strevende Nederlanden.Op een gegeven moment zijn er zelfs twee broers, Willem IV en Frederik, die elk een kant gekozen hebben en elkaar op alle manieren bestrijden. 

Afwisselend werden munten geslagen die min of meer aan de Duitse standaarden voldeden of die juist op het Nederlandse geldstelsel waren gebaseerd. Door deze munten bijna steevast te licht en/of van slecht gehalte te maken, verdienden muntheer en muntmeester een vermogen met de muntslag. Hoewel de heren van Berg een aantal echte muntrechten bezaten, gebaseerd op privileges uit de 14e eeuw, maakten zij uiterst creatief gebruik van deze rechten. Rond 1570 beroept men zich ook op enkele niet bestaande rechten.

Daarmee was de munt van 's-Heerenberg met name in die eindfase een echte "hagemunt": een munthuis dat zich baseerde op onduidelijke of zelfs niet bestaande muntrechten en waar "slechte" munten werden vervaardigd.

Rond 1582-1584 komt er voorlopig een einde aan de muntslag door de graven van Berg. In de Nederlanden worden de hagemunten vrijwel allemaal gesloten en zowel de muntheren voor hen werkende muntmeesters komen in grote moeilijkheden. Pas geruime tijd later (1616-1632) is er nog eenmaal een opleving van de muntslag te Stevensweert.

Het boek van Tangelder beschrijft dit complexe verhaal vanuit een aantal gezichtspunten: algemeen/historisch, vanuit de muntheer en de muntmeester, vanuit de kooplieden (deze waren de leveranciers van het edelmetaal en de afnemers van de slechte munten) en vanuit het muntbedrijf. Het boek bevat een nog altijd vrij complete lijst met afbeeldingen van de in die periode geslagen munten. 

Het boek (350 pagina's) is verkrijgbaar voor € 25,00  + € 6,00 verzendkosten (NL).  -  mr. W.H. Cost Jordens
      De munt te Hasselt

REPRINT NKON 1988
Cost Jordens - Munt te Hasselt
Een heel aardig boekje uit 1860 dat de muntslag van Hasselt bij Zwolle beschrijft, aangevuld met enkele punten door de J. Fortuyn Drooglever, lid van de NKON. Het origineel is vrijwel niet meer verkrijgbaar en ook zijn er geen latere complete publicaties voor de geïnteresseerde verzamelaar. Dit zeer complete boekje behandelt de complete muntslag te Hasselt tussen 1404 en 1585. Het telde oorspronkelijk slechts 35 bladzijden maar is door Fortuyn Drooglever aangevuld met 11 bladzijden met afbeeldingen ontleent aan Van der Chijs.  

Het boekje is niet meer verkrijgbaar.
  -   mr. B.J. Vreugdenhil e.a.
       1961 NKON 1991


NKON 1991
Bundel 1961NKON1991
Bij het 30 jarig bestaan in 1991 heeft de kring voor het eerst een bundel met bijdragen van de leden uitgegeven. In totaal 12 bijdragen op 40 pagina's. In deze bundel o.a. een bespreking van 2 Oranjeportretten door dhr. J.C.  Flohil, een definitie van voor- en keerzijde door J. Koning, een verhandeling over Etymologie en Numismatiek door dhr. W.J. Buijs. Dezelfde heer Buijs schreef ook nog een bijdrage over Kleding- en Lapjesgeld en over het mysterie van de Triviale Muntnaam. Voorts nog een stuk van dhr. Bloemendal over de Muntslag van de heren van Bergh, een zoektocht van dhr. Zaalberg naar het gebruik van Reichskreditkassengeld in Nederland en een artikel van dhr. Van Soest over de Filipsdaalder.

Deze bundel is niet meer beschikbaar.
  -   mr. E.T.E. Cretier e.a.
       Numismatische Kring Oost-NederlandKON 1961-1996


NKON 1996
Bundel NKON 1961-1996
Toen de kring in 1996 35 jaar bestond besloot het bestuur ook deze mijlpaal uitgebreid te vieren. In de Openbare Bibliotkeek in Arnhem werd een grote numismatische tentoonstelling ingericht. De onderwerpen werden aangedragen door de leden die elk een hele of gedeeltelijke vitrine konden vullen met voorwerpen rondom hun onderwerp. Zo ontstond een zeer diverse maar aansprekende tentoonstelling die liet zien hoeveel kanten er aan de numismatiek kunnen zitten. Bij de tentoonstelling werd een uitgebreide bundel uitgegeven met bijdragen over de betreffende onderwerpen. In de periode dat de tentoonstelling in de bibliotheek te zien was hield de kring ook enkele taxatie dagen die tot een bijna angstaanjagende stormloop van het publiek zorgden.....

Enkele van de onderwerpen in deze bundel/tentoonstelling:  primitief geld, het maken van een jubileumpenning, boordgeld op Nederlandse koopvaardijschepen, Latijnsamerikaans zilver in de Indische Archipel, Beeldenaars en muntgewichtdozen, Latijnse Muntunie etc etc.

85 pagina's

Deze bundel is niet meer beschikbaar, maar kan on demand worden geprint.
Kosten € 19,50 + € 3,50 verzendkosten  -   Rein Zaalberg e.a.
       Oeang, ruil en betaalmiddelen in Indië


NKON 1999
Oeang - Ruil en betaalmiddelen in Indië
Ter gelegenheid van de 300e bijeenkomst van de NKON organiseerde de kring een grote tentoonstelling over de betaalmiddelen in vm. Nederlands Indië. Het was waarschijnlijk de grootste en meest complete tentoonstelling die ooit over dit onderwerp is gehouden met meer dan 2000 items. Niet alleen de munten van Nederlands Indië maar ook de primitieve betaalmiddelen van schelpengeld tot mokko's (een soort grote koperen trommels) werden getoond. Het materiaal in de tentoonstelling was afkomstig van een aantal particuliere verzamelaars maar ook uit de collecties van een groot aantal musea waaronder het Koninklijk Penningkabinet en het museum van De Nederlandse Bank

In 14 hoofdstukken worden alle afzonderlijke items beschreven. Elk hoofdstuk begint steeds met een beschrijving van de betreffende periode en/of regio en het bijbehorende geldstelsel. De catalogus is voorzien van een groot aantal illustraties. Met name de primitieve betaalmiddelen zijn rijkelijk afgebeeld.

De Oeang-catalogus (195 pagina's) wordt inmiddels door kenners in binnen- en buitenland gebruikt als referentiewerk.

De Oeang-catalogus is te koop voor € 35,00 + € 6,00 verzendkosten (NL).
(black&white edition €35,00 + shipment)

Er is tevens een klein aantal exemplaren in kleurenuitvoering geproduceerd. Deze is niet meer op voorraad maar kan on demand worden geprint.
Prijs €70,00 + €6,00 verzendkosten (NL).
(limited colour edition printed on demand  € 70,- + shipment) 
-   Tom Passon
       De Muntslag van de Rijksabdij Thorn


NKON 2003
Tom Passon - De muntslag van Thorn
Tom Passon is niet alleen eidredacteur en uitgever van De Muntkoerier, maar ook al heel lang lid van de Kring Oost Nederland. Een aantal jaren hield hij jaarlijks een lezing over een minder bekende muntplaats in de Nederlanden. Voor deze lezingen verzamelt hij alle gegevens uit de hem ter beschikking staande numismatische en historische literatuur. Vervolgens voegt hij deze gegevens samen tot een beschrijving van de geschiedenis en de muntslag van de betreffende plaats.
De catalogus die zo ontstaat, vormt de grondslag van de lezing en de papieren versie stelt hij tijdens de lezing beschikbaar aan de aanwezige leden van de kring. Zowel bij zijn lezingen als bij de catalogus heeft hij steeds aangegeven dat deze een basis voor verder onderzoek en beschrijving vormen en daarom niet als volledig uitputtend gezien mogen worden. Graag roept hij lezers op aanvullingen en verbeteringen aan hem te melden.

In deze bundel van ruim 100 pagina's geeft hij een stukje algemene geschiedenis van Thorn en een geïllustreerde catalogus van de 63 tot heden bij hem bekende munttypen van de Rijksabdij.

Nog enkele exemplaren beschikbaar.
De kosten voor dit boekje: €17,50 + € 4,00 verzendkosten (NL).

  -   Rein Zaalberg / Ton Eijkelenkamp
       Oeang, Doea


NKON 2010
Zaalberg - Oeang - Doea
In 2010 hield het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde de voorjaarsbijeenkomst in Bronbeek. Voor de 2 specialisten op het gebied van de Indische betaalmiddelen reden om de grote tentoonstelling uit 1999 nog eens dunnetjes over te doen, maar nu met nieuwe aanwinsten en wederom met een uitvoerige beschrijving in een kleine catalogus.

Deze catalogus was beschikbaar voor de aanwezigen tijdens deze bijeenkomst maar is niet meer verkrijgbaar.-   mr. E.T.E. Cretier e.a.
      
Jubileumbundel ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de
     
Numismatisch Kring Oost-Nederland 1961-2011
     

NKON 2011/2013
Cretier - Lustrumbundel 2011
Een prachtige verzameling bijdragen van de leden in het kader van ons jubileumjaar. Verschillende van deze bijdragen zijn eerder gepubliceerd in het numismatisch tijdschrift De Beeldenaar.