Over de Numismatische Kring Oost Nederland

VOOR WIE
De NKON is in Nederland één van de grootste regionale verenigingen voor liefhebbers van munten en penningen. Wij richten ons vooral op verzamelaars uit de provincies Gelderland en Overijssel, maar een aantal van onze leden komt zelfs van veel verder weg. De verzamel- en interessegebieden van onze leden zijn zeer verschillend, maar er is wel een gedeelde passie: een grote interesse in de numismatiek (dat is de kennis mbt munten, penningen en andere betaalmiddelen).
Klassieke munten uit de oudheid, grondvondsten uit de middeleeuwen, fraaie provinciale munten of de munten van ons koninkrijk, voor al deze onderwerpen zijn er leden die het verzamelen, er kennis van hebben of kennis willen overdragen. Maar ook archeologie, penningkunst, papiergeld en moderne euro’s hebben hun belangstelling.
En dat is waar het in onze vereniging om gaat: elke maand kun je naar een plek om gelijkgezinden te ontmoeten voor het opdoen of juist delen van kennis. Je ontdekt er nieuwe invalshoeken of achtergronden en eventueel kun je er ook een beroep doen op elkaars expertise en oordeel.
Bij de meeste leden van de kring staat het verwerven van kennis bovenaan.  Veel leden zien het als een verrijking om ook buiten hun eigen verzamelgebied te kijken en de verhalen aan te horen over heel andere numismatische en historische onderwerpen. Juist daardoor wordt je blik verbreed en komt de eigen verzameling in een breder perspectief te staan. En soms is dat zelfs aanleiding om een heel nieuw verzamelgebied te betreden!

KRINGAVONDEN
Elke 2e maandagavond van de maand (behalve juli en augustus) komen leden naar Warnsveld voor de maandelijkse bijeenkomst. In Warnsveld (pal naast Zutphen) zitten we centraal voor beide provincies. Bij onze vergaderlocatie is gratis parkeerruimte beschikbaar. Indien u per trein reist dan naar station Zutphen. Er rijden bussen naar Warnsveld, maar neem even contact op met één van de bestuursleden indien u op het station afgehaald zou willen worden door één van de leden met auto.
Tijdens een gewone bijeenkomst hebben we een spreker met een numismatisch of historisch onderwerp. Die spreker kan één van onze eigen leden zijn, maar ook een deskundige van elders.
Één of twee keer per jaar houden we een onderlinge veiling met door de leden ingebrachte items.
De laatste bijeenkomst van het seizoen is vaak een excursie naar een interessante locatie/museum ergens in binnen- en soms zelfs buitenland.

RUILEN EN ONDERLINGE VEILING
Handelen en ruilen staat in onze kring niet voorop, maar er is in de marge van de bijeenkomsten zeker ruimte voor.
Meestal twee keer per jaar houden we een grote onderlinge veiling met materiaal dat vanuit de eigen leden is ingebracht. De kwaliteit en diversiteit van het ingebrachte materiaal is opvallend hoog. Zo is het voor ieder mogelijk om tegen een schappelijke prijs de verzameling aan te vullen of juist overtollig materiaal aan te bieden.

INFORMATIE OVER DE KRING:
De kring (opgericht op 19 juni 1961) is één van de oudere kringen van Nederland en per seizoen hebben we 10 bijeenkomsten. Met ca. 85 leden zijn we momenteel één van de grootste kringen in Nederland.

CONTRIBUTIE:
Onze contributie bedraagt slechts € 15,- per jaar voor gewone leden
Jeugdleden 18 jaar of jonger betalen geen contributie
De contributie is verschuldigd bij aanvang van ons verenigingsjaar (september-juni). Wordt je na 1 januari lid, dan betaal je voor het lopende seizoen half geld.

WIL JE LID WORDEN?
Ben je geïnteresseerd in onze vereniging en overweeg je lid te worden? Stuur een mail met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer) naar de secretaris of neem even telefonisch contact op. Je kunt ook een keer vrijblijvend een avond bijwonen om eens te zien of het wat voor je is. Wel vragen wij je ook dan even VOORAF contact op te nemen met de secretaris.

Secretaris:          Etko Cretier (= de voorzitter, in afwachting nieuwe secretaris)
Telefoon:             06 - 22583470    /   info@kringoostnederland.nl
E-mail:                 nkon.secretaris@gmail.com
Foto's ONDERLINGE VEILING 12 februari 2024

Op maandag 12 februari houden we de tweede ONDERLINGE VEILING van het seizoen 2023-2024. 
Na de klapper in december deze keer een wat bescheidenere uitvoering, maar wel zeer divers. Vrijwel alle categorieën zijn dit keer vertegenwoordigd. Voor elk wat wil(d)s dus!
Vanwege het kleinere aantal kavels (137) en vooral het veel kleinere aantal albums en lots, verwachten we dat de veiling wat korter zal duren en ook de kijktijd vooraf wat korter kan. Let dus op: de aanvangstijd voor het kijken is 18:30 en de veiling zelf start om 19:45.

De afbeeldingen van de te veilen kavels (losse munten, penningen en biljetten) worden op de website van de kring geplaatst. Dat geldt NIET voor boeken en albums, dus u zult echt tijdens het kijkuur uw keus moeten bepalen.

Let u nog even op het veilingreglement!? Uw bod is bindend, dus eenmaal geboden en toegewezen betekent: gekocht. Bekijk dus de kavels vooraf zo goed mogelijk. Zoals altijd werken we met de Biedbordjes (deze graag na afloop van de avond weer inleveren).

NB: als gebruikelijk is het vooraf en tijdens de veilingavond NIET de bedoeling dat er geruild of gehandeld wordt in de zaal.


NB: het betreft nadrukkelijk een besloten veiling. UITSLUITEND eigen leden van de NKON mogen op deze veiling bieden en kavels aankopen. Ook bieden of kopen voor niet leden is NIET toegestaan. Deze drempel is op zich bijzonder laag: lidmaatschap van de kring kost slechts €15 per jaar. Stuur een mail naar de secretaris oom u aan te melden.

Tot ziens en succes bij de veiling!   Kunt u zelf niet aanwezig zijn op de veilingdag dan kunt u uw biedopdrachten sturen aan de veilingmeester, Ab Wassink. Hij zal deze naar beste kunnen voor u uitvoeren. In de convocatie voor november vindt u de volledige veilingcatalogus.

Link naar fotoalbum VEILING FEBRUARI 2024

29 november 2023

Oproep voor januari 2024 bijeenkomst

In januari is het weer zover: de bijdragen van eigen leden. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld iets te vertellen over wetenswaardigheden die met de numismatiek te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat u ons vertelt waarom u aan een bepaalde munt/penning/bankbiljet in uw verzameling bijzondere waarde hecht of welk voorwerp het begin van uw verzameling vormde en waarom dit voorwerp u inspireerde om met verzamelen te beginnen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u ons iets anders wilt vertellen. Kortom: alles mag en niks moet. Het hoeven echt geen hoogdravende, wetenschappelijk verantwoorde bijdragen te zijn, die krijgen we al vaak genoeg…

Een dergelijke bijdrage mag natuurlijk wel, maar het hoeft niet. Het is leuk om ook eens aandacht te besteden aan het emotionele aspect van het verzamelen. Wat heeft het u gebracht?

Wanneer u iets wilt vertellen, laat dit dan graag aan de secretaris weten (nkon.secretaris@gmail.com). Vermeld de titel en daarbij een inschatting van de tijd die u nodig heeft voor uw bijdrage. Doe dit voordat de convocatie van januari verschijnt zodat we u daarin kunnen aankondigen, dus vóór de Kerst.IN MEMORIAM   - TOM PASSON
Op 7 oktober ontvingen we het bericht dat op 1 oktober 2022 op 72 jarige leeftijd één van de opmerkelijkste numismaten van Nederland en lid van onze kring, Tom Passon, was overleden. Zijn gezondheid was de laatste jaren niet optimaal, maar het bericht van zijn dood kwam bij mij toch hard binnen. We hadden deze zomer nog binnen het bestuur over hem en zijn numismatische bijdragen gesproken en de bedoeling was dat ik rond deze tijd contact met hem zou opnemen om te kijken of wij als kring een rol zouden kunnen spelen in de bestendiging van de diverse projecten en werkzaamheden die hij als eenmansbedrijfje in de lucht probeerde te houden. Tom Passon
Tom Passon was namelijk een echte duizendpoot in de numismatiek. Voor de meeste mensen vooral bekend als de hoofdredacteur van de Muntkoerier. Zijn naam is onlosmakelijk al 50 jaar verbonden aan dit maandblad voor de muntenverzamelaar. Maar daarnaast was hij ook de schrijver en uitgever van diverse standaardwerken betreffende de Nederlandse numismatiek. De belangrijkste is wel de Catalogus van de Nederlandse munten  geslagen sinds het aantreden van Philips II tot aan het einde van de Bataafse Republiek (1555-1806). Vervolgens was hij ook al jaren bezig met het samenstellen schrijven van een catalogus van de munten van Nederland uit de periode daaraan voorafgaand.  En nog dit jaar verscheen een andere catalogus van zijn hand die we waarschijnlijk nog jaren als standaardwerk gaan gebruiken: de Catalogus munten van de Nederlandse gebieden overzee vanaf 1601 tot heden. 

Naast deze echte standaardwerken, die waarschijnlijk nog vele jaren door ons en onze opvolgers gebruikt gaan worden, was hij ook een productief schrijver van vele kortere artikelen. De meeste verschenen in zijn eigen Muntkoerier. Om niet al te nadrukkelijk in zijn blad aanwezig te zijn, vaak onder een pseudoniem! 
Als lid van de NKON zagen we hem niet zo heel vaak, maar jarenlang kwam hij traditioneel één keer per jaar naar een kringavond en dan maar direct als spreker. Bijna altijd met een lezing over een soms bijna vergeten of ietwat obscure muntplaats. Een aantal van die lezingen mochten we daarna ook als boekje uitgeven.

Tom begon rond 1970 als munthandelaar in Nijmegen, kwam toen naar Arnhem in dienst van de Muntwisselbank/kantoor waarmee hij enkele jaren later verhuisde naar Apeldoorn. In de jaren tachtig hebben zowel Toon Opdam als ikzelf een periode voor hem gewerkt bij het Muntwisselkantoor. Een periode waarin ik Tom enorm ben gaan waarderen. Heel veel bewondering had ik voor zijn ongekende fotografische geheugen waarmee hij bijna elke numismatische publicatie, veilingcatalogus of zelfs een specifieke munt die bij wijze van spreken 10 of 20 jaar eerder in een Duitse veiling was verkocht binnen de kortste tijd terug kon vinden in zijn enorme bibliotheek. In een tijd zonder internet en databases een ongekende luxe, waar ik met mijn hopeloze geheugen alleen maar erg jaloers op kon zijn.
Ik vond het daarom ook wel pijnlijk om te merken hoe vanuit de wetenschappelijke numismaten soms een beetje neerbuigend over hem en de Muntkoerier werd gesproken. In mijn ogen hoorde hij tot de echte top en zal zijn nalatenschap nog voor lange tijd een rol spelen in de Nederlandse numismatiek.
De laatste jaren zagen we elkaar nog maar weinig. Hij kwam ook niet meer naar de kring maar nog wel naar numismatische beurzen waar hij, altijd vergezeld van zijn vrouw Ria, reclame maakte voor zijn Muntkoerier waarvan hij de laatste jaren in zijn eentje de schrijver, hoofdredacteur en uitgever was. Ik begreep dat zware reuma zijn leven steeds meer beperkte maar hem niet belette tot het einde actief te blijven in zijn geliefde numismatiek.
Met het overlijden van Tom is weer een belangrijke numismaat uit ons midden weggerukt. 

Etko Cretier, vz. NKONJOOP HEIMGARTNER LID VAN VERDIENSTE
Tijdens de ALV van 10 oktober 2022 nam Joop Heimgartner afscheid als bestuurslid van de NKON. Joop was vanaf 2005 bestuurslid. Binnen het bestuur had hij de taak om de agenda met bijeenkomsten te vullen. Dat betekent sprekers vinden met een goed verhaal, afspraken met hen maken over allerlei praktische zaken en samen met de secretaris de agenda voor het jaar bepalen. Door zijn contacten met o.a. de detectorwereld wist hij in al die jaren sprekers te werven buiten het vaste numismatische circuit.
Maar Joop had jarenlang nog een heel andere taak: het openen van onze vergaderruimte in Zutphen, het ontvangen van de bezoekers en het beheren van de bar. Enaan het einde van de avond alles weer opruimen, schoonmaken en de financien afhandelen met onze "huisbaas", de Odd Fellows.
Na 17 jaar onafgebroken inzet was het eindelijk mooi geweest. En vandaar dat het bestuur hem onder applaus van de vergadering heeft benoemd tot Lid van Verdienste. Uit handen van de voorzitter ontving hij het daarbij behorende certificaat.

In 2021 is Toon Opdam weer toegetreden tot het bestuur en heeft hij de portefeuille Sprekersagenda van Joop overgenomen. Joop Heimgartner Lid van VerdiensteVERHUIZING!!
Tot onze grote verrassing en schrik heeft de Zutphense Loge van de Odd Fellows in het voorjaar van 2021 besloten dat zij hun zaal niet langer willen verhuren aan externe partijen. Met een opzegtermijn van 2 maanden werden we precies op het moment dat de covid regels weer iets meer leken toe te staan op straat gezet. Na ruim 24 jaar prettige samenwerking viel ons dat toch wel heel rauw op ons dak.

Er volgde een moeizame zoektocht naar een vervangende locatie, die extra bemoeilijkt werd omdat veel horeca en verenigingsgebouwen juist nu langdurig dicht waren in verband met de pandemie. Maar dankzij onze altijd weer actieve secretaris, Ab Wassink, kwamen we uiteindelijk uit bij onze nieuwe locatie in Warnsveld.

Helaas niet langer in het historische centrum van het prachtige Zutphen, maar wel vlakbij in 't Warnshuus, een modern multifunctioneel centrum met bibliotheek, ontmoetingsruimte en meerdere vergaderzalen. Bij de locatie is parkeren gratis en ook met het openbaar vervoer is deze plek bereikbaar.
Adres:  Deiumme 43, 7232CN  Warnsveld.

Leden die met de trein komen, kunnen dat ook even aan de secrtetaris melden. Er zijn diverse leden die dwars door Zutphen naar Warnsveld rijden en die daarbij langs het station komen. Zij zijn graag bereid de spreker of de medeleden een lift te geven.
Warnshuus 
In Memoriam TON EIJKELENKAMP, Lid van Verdienste NKON

Ton Eijkelenkamp

Op 16 mei 2021 is ons zeer gewaardeerde lid Ton Eijkelkamp onverwacht overleden. De volgende tekst heb ik als voorzitter van de NKON uitgesproken bij de crematieplechtigheid.

"De NKON is een vereniging van muntenliefhebbers waar Ton al decennia lid van was en een club die zichzelf omschrijft als een club van muntenvrienden.
En in deze muntenvriendenclub was Ton voor de meesten van ons wel een heel dierbare vriend. En niet alleen als munten-  en Indië-liefhebber maar juist ook als ongelofelijk hartelijk, betrokken en gastvrij mens. Wij verliezen met Ton weer één van de oude kern die onze vereniging gemaakt heeft tot wat hij nu is.

Het nieuws van zijn plotselinge overlijden overviel mij. Natuurlijk, de afgelopen jaren kwakkelde hij behoorlijk met zijn gezondheid, maar na een dieptepunt met slechte vooruitzichten leek hij er weer aardig bovenop te komen.
Door Covid19 komt onze numismatische kring al meer dan een jaar niet meer bij elkaar, maar via onze secretaris Ab Wassink bleef ik aardig op de hoogte van het wel en wee van veel van onze leden. Ab hield bij velen de “vinger aan de pols”. Zo zorgde hij er voor dat deze kring toch in zekere mate verbonden bleef in deze moeilijke tijd. En zijn berichten over Ton waren de laatste maanden weer veel positiever. En dan opeens dit beroerde nieuws. Wat een schok voor ons allemaal maar bovenal voor Jos, die hoopte toch nog heel wat jaren samen met Ton gelukkig te zijn en nieuwe reizen naar hun geliefde Bali te kunnen maken.
In onze munten-vriendenkring nam Ton al decennia een ongelofelijk belangrijke plek in. Uiteraard allereerst met zijn enthousiasme voor de numismatiek met betrekking tot voormalig Nederlands Indië. Daarop was hij een geweldige specialist met een onwaarschijnlijk grote collectie, enorme kennis en natuurlijk het aller bijzonderst, een eigen museum.

Maar Ton was ook de uiterst vriendelijke gastheer, de oud-horecaman en de facilitator die de gezelligheid in onze kring versterkte met bijvoorbeeld elke maand zijn bijdrage in de vorm van een heerlijke snack of versnapering voor alle aanwezigen. Die bracht hij dan in de pauze zelf bij iedereen langs, van een stuk heerlijke warme Gelderse Rookworst tot een gevuld eitje of een bakje vleessalade. En als hij een keer niet aanwezig kon zijn omdat hij weer naar Bali was, dan regelde hij dat iemand anders de versnapering meebracht die hij daarvoor had ingekocht. Nooit wilde hij enige betaling vanuit de kring aanvaarden. Zo nu en dan een nadrukkelijk bedankje was voor hem voldoende.
Maar ook op andere manieren droeg Ton op de achtergrond en liefst in stilte met raad en daad bij aan het goed verlopen van bijeenkomsten en de gezelligheid die daarbij zo belangrijk is.

Een absoluut hoogtepunt voor Ton, maar ook voor onze kring, was ons 300e bijeenkomst in 1999 die we vierden met een grote tentoonstelling in museum Bronbeek. Nooit eerder was een zo complete collectie numismatische voorwerpen uit voormalig Nederlands Indië op één plek bijeengebracht. De kern van de tentoonstelling was de collectie van Ton zelf, maar aangevuld met stukken van diverse musea en rijksmusea, andere verzamelaars en Bronbeek zelf. Samen met Rein Zaalberg kwam deze tentoonstelling Oeang, maar ook de prachtige catalogus, tot stand. Die catalogus vormt nog steeds een zeer bruikbaar standaardwerk voor ieder die interesse heeft in dit deel van de geschiedenis.

In 2011 vierde onze vereniging haar vijftigste verjaardag, toevallig ook hier in Dieren. En bij die gelegenheid was het mij gegund om Ton tot Lid van Verdienste van onze vereniging te benoemen. Een eer die hem meer dan toekwam en waarvan ik zeker weet dat alle leden hem dat ook van harte gunden. En waar hij toen ook zichtbaar van genoot.

Na de verkoop van de horecazaak in Apeldoorn kreeg Ton de tijd en ruimte om zijn hobby in verhevigde vorm op te pakken. Steeds groter werd de verzameling en steeds groter werd zijn drang om nog meer en nog breder het onderwerp voormalig Nederlands Indië te verzamelen, te promoten en ook met anderen te delen. Toen de gemeente Doesburg niet wilde meewerken met de oprichting van een eigen museum, vertrokken Ton en Jos naar Doetinchem naar hun huis waar deze droom wel verwezenlijkt kon worden. Zo ontstond het museum Tukar Menukar met etnografische betaalmiddelen uit Nederlands Indië. Ik vermoed dat bijna ieder hier aanwezig wel tenminste één keer door Ton is rondgeleid in dit museum. In het souterrain heeft hij zijn ongelofelijk grote verzameling ondergebracht en over elk item kon hij met enorm enthousiasme zo veel vertellen. Wat het was, waar het voor gebruikt werd waar hij het had verworven en soms ook wat er allemaal bij komt kijken om een artikel naar Doetinchem te krijgen. En als hij eenmaal begonnen was, was zijn enthousiasme ook bijna niet meer te stoppen. Ik denk dat de meesten van u ook dat van Ton herkennen: die enorme drang om deze verhalen te vertellen en de ongekende mate waarin hij daarbij tot de kleinste details kon doorgaan.
Zelfs voor mij, als toch een meer dan gemiddeld geïnteresseerde muntenliefhebber, kon het dan soms wel duizelen. Dat moet voor sommigen van u toch ook het geval geweest zijn.….

Numismaten zijn vaak uitermate fanatiek in een hobby die nu eenmaal niet ieders ding is. Vakanties kunnen soms voor partners een kwelling worden wanneer reisbestemming en lokale bezoekjes vooral gericht zijn op het zoeken, bekijken en liefst ook kopen van nog meer numismatische zaken. Uit eigen ervaring (maar deze is denk ik voor heel veel muntenliefhebbers en hun partners herkenbaar!) weet ik dat deze balans nog wel eens wil doorslaan.
Ik heb daarom grote bewondering voor de rol van Jos en de wijze waarop hij deze ongekend fanatieke verzameldrang van Ton heeft geaccepteerd en hoe ze daarbij samen plezier konden halen uit bijvoorbeeld de reizen naar Indonesië en het hebben van een museum in je eigen huis. Telkens als we met de kring of individueel op bezoek kwamen in Doetinchem zorgden zij samen voor een uitermate gastvrij onthaal met koffie, gebak en vaak nog meer dan dat.
Petje af voor Jos!

Ik sluit af met een enorm gemeend dankjewel aan Ton voor alles wat je ons, onze kring en de numismatiek in Nederland hebt gegeven. Je bent een prachtig mens en we zullen je oneindig gaan missen.

Etko Cretier
voorzitter NKON

In Memoriam ARIE RIETDIJK, erelid NKON

Arie Rietdijk

Op 30 oktober 2018 overleed onverwachts en na een zeer kort ziekbed Arie Rietdijk. Hij was onbetwist het meest markante lid van onze kring. Met zijn opvallende kleding (altijd een nickerbocker met kniekousen), zijn grote baard en altijd mooie verhalen was hij binnen en buiten onze kring een bekende verschijning. Vanaf 1974 tot 1994 was hij eerst penningmeester en daarna secretaris van onze kring. Daarna volgde nog een aantal jaren waarin hij als veilingmeester de onderlinge veilingen voor zijn rekening nam. Bij ons 50-jarig bestaan in 2011 werd Arie door de leden benoemd tot erelid van onze vereniging, iets waar hij buitengewoon trots op was.
Geboren in Vlaardingen in 1931 koos hij voor de grote vaart en begon kort na de 2e WO als leerling machinist. Hij klom op tot 1e machinist maar na de geboorte van zijn eerste kind kwam hij definitief aan wal. Samen met zijn Linda verhuisde hij naar Zutphen vanwege de gezonde lucht. Ze begonnen een winkel in antiek, munten en postzegels en met zijn bijzondere verschijning werd hij een wereldberoemde man in heel Zutphen en omgeving. Enkele jaren geleden overleed zijn geliefde Linda. Na deze zware periode had Arie juist afgelopen jaar zijn muntenhobby weer helemaal opgepakt en was hij vol energie en optimisme weer regelmatig bij de kring aanwezig. De begrafenis heeft op 7 november onder ruime belangstelling, waaronder de nodige leden van onze kring, in Gorssel plaatsgevonden. Een monument van onze kring is voor altijd vertrokken maar vergeten zullen we hem nooit.
Etko Cretier, voorzitter.
Foto's ONDERLINGE VEILING 12 NOVEMBER 2018

Op maandag 12 november kunt u weer bieden op een leuke collectie munten en penningen, vanaf het Romeinse rijk tot heden.

Zoals gebruikelijk hebben de leden weer veel en interessant materiaal ingeleverd en heeft de veilingcommissie zich weer ingespannen om alles te beschrijven en te taxeren. De leden hebben de convocatie met veilinglijst inmiddels ontvangen.

 
Zie hier nr 12 uit de veiling, een Goudgulden Gelre
Goudgulden Gelre nr 12a    Goudgulden Gelre 12b


In Memoriam Dick Purmer, erelid NKON

Dick Purmer

Op 7 mei 2016 overleed na een jarenlange strijd ons lid en erelid, onze vriend, Dick Purmer. Dick was en is voor bijna iedereen in de numismatiek een begrip en zijn bijdrage aan de numismatiek in het algemeen en onze kring in het bijzonder kan ik niet voldoende benadrukken. Allereerst was hij auteur van vele artikelen in De Beeldenaar, schrijver van enkele standaardwerken over de provinciale muntslag en dan vooral dat Handboek Provinciaal Kopergeld (samen met Van der Wiel). Maar ook was hij zeer actief als spreker bij vele numismatische en historische verenigingen en talloos waren zijn lezingen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Velen kennen hem ook van beurzen en veilingen, want Dick was een fanatiek verzamelaar van numismatiek in de breedste zin. Het provinciale kopergeld was zijn grootste specialiteit, maar eigenlijk had hij interesse in alles en legde daar tal van deelverzamelingen mee aan. Opvallend was ook dat hij deze hobby samen met zijn aanvankelijk nog jonge zoon bedreef, iets wat maar weinig numismaten is gegeven. Ook als bestuurder kon je niet om Dick heen, hij was jarenlang bestuurslid en daarna voorzitter van zowel de inmiddels in de NKON opgegane kring Twente als van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
Al vanaf de jaren tachtig was Dick lid van zowel de kring Twente als van de NKON. Bij beide verenigingen behoorde hij tot de actieve vaste kern. In de NKON zat hij niet in het bestuur, maar verder was hij op bijna elk terrein actief: veilingmeester, kascommissie, spreker en schrijver van bijdragen in onze publicaties. Dick was na zijn afscheid als voorzitter van de kring Twente benoemd tot erelid en na het samengaan van de kringen Twente en Oost Nederland hebben wij hem ook direct tot erelid van de NKON gemaakt. Met Dick verliezen we een kundig, bijzonder, ijdel, koppig, aimabel en prachtig mens. Veelzeggend daarvoor was ook het grote aantal aanwezigen uit de numismatische wereld, waaronder de nodige leden van onze kring, bij zijn uitvaart en crematie op 13 mei j.l.  
Etko Cretier, voorzitter NKON

In Memoriam Daan Voûte

Op maandag 7 maart 2016 is ons gewaardeerd lid en muntenvriend Daan Voûte in zijn woonplaats Lochem op 86-jarige leeftijd overleden. Dokter Voûte, zoals hij ook bij ons bekend stond, was tijdens zijn werkzame leven een opvallende en bijzonder huisarts in Lochem. Naast de interesse in de numismatiek had hij ook een grote liefde voor de lokale geschiedenis en zette hij zich o.a. in voor de restauratie en instandhouding van de Grote Kerk in Lochem. Als voorzitter van de stichting die daarvoor werd opgericht, koos hij er voor om hiervoor ook op numismatische wijze inkomsten te genereren: er werden 2 prachtige grote penningen uitgegeven. Jarenlang bleef hij deze penningen ook binnen onze kring aanbieden. De laatste jaren verscheen dokter Voûte vooral bij de onderlinge veilingen waar hij een voorliefde voor grote spectaculaire provinciale munten tentoonspreidde.  In 1996 werd hij vanwege zijn rol in de Lochemse gemeenschap benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  Daan Voûte is in besloten kring gecremeerd.
Daan VouteDhr. Evert Smilda - lid van verdienste

Op 12 oktober 2015 heeft het bestuur van de Numismatische Kring Oost-Nederland, ten
overstaan van de leden in vergadering bijeen te Zutphen, de heer Evert Smilda benoemd tot lid
van verdienste.
Met deze benoeming wil het bestuur van de NKON namens alle leden van de Kring haar dank
en waardering uitdrukken voor zijn bijdrage aan de oprichting van onze Kring nu 54 jaar
geleden en voor zijn onafgebroken lidmaatschap vanaf de oprichting.Smilda Lid van Verdienste
De heer Smilda ontving op deze bijeenkomst een oorkonde en de zilveren jubileumpenning uit
handen van onze voorzitter de heer Etko Cretier.

"Zich vergissen is menselijk"
lezing Jan van der Wis over vergissingen op munten

Op 14 september j.l. was Jan van der Wis te gast bij onze kring en hield hij een lezing over de vele vergissingen die in de loop der eeuwen door stempelsnijders zijn gemaakt bij het maken van munten en waarvan de bewijzen nog altijd zijn terug te vinden op de munten in onze collecties. Soms ontdekte de stempelsnijder zijn fout al direct, corrigeerde hij zijn fout en trachtte hij de sporen van de vergissing zoveel mogelijk weg te werken. In andere gevallen  bleef de vergissing in volle glorie zichtbaar, misschien wel door niemand opgemerkt tot het scherpe oog van Jan van der Wis er op viel. Uit eigen collectie toonde hij een groot aantal voorbeelden, beginnend in de Romeinse tijd en doorlopend tot het begin van het koninkrijk. 

< Klik hier voor een pagina met een aantal mooie voorbeelden >Publicatie Paul Oostervink in Numismatic International Bulletin

Afgelopen jaar heeft ons lid Paul Oostervink een lezing gehouden over over de meesterwerken
van het muntkabinet van het Kunsthistorisch Museum Wenen (KHM)De lezing ging over de topstukken in dit museum, waaronder enkele zeer grote medaillons. Inmiddels heeft Paul een artikel geschreven over één van deze medaillons dat nu ook internationaal aandacht heeft gekregen: in het Amerikaanse numismatische magazine Numismatic International Bulletin, Volume 50, nos 7/8 (July/August) is het artikel opgenomen met de titel: “The Wedding Medal of Emperor Leopold I and Eleonore”.

Paul heeft bij het schrijven van het artikel hulp gekregen van medelid Frits van Beckum, met name bij de vertalingen vanuit het Latijn en redigeren van de tekst. Om hem hiervoor te bedanken heeft Paul een exemplaar van het tijdschrift aan Frits uitgereikt tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen.

Klik hier voor weergave van het betreffende artikel.
LUSTRUMPENNING 50 jaar NKON

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van onze kring is er een lustrumpenning uitgegeven. De penning is het resultaat van een lang en moeizaam traject, maar het resultaat is er gelukkig niet minder om!

In 2010 hebben we een prijsvraag onder de leden uitgeschreven om een ontwerp te bedenken voor de nieuwe lustrumpenning. Winnaar werd het ontwerp van Pavel Kolmas. In zijn ontwerp wordt een soort zandloper gevormd door twee oude munten, een rijksdaalder van Willem 1 en een Leeuwendaalder van Holland. Samen vermalen zij de 50 jaren van 1961 tot 2011 en de losse cijfers verbinden de beide cruciale

 jaren.
Op de keerzijde vinden we het getal 50 waarbij de nul wordt gevormd door het logo van onze kring, een ontwerp van de lustrumpenning uit 1996. De volledige naam van de kring staat als een vrolijke wimpel in een krul vanaf de vijf langs de bovenzijde van de penning.  De penning is uiteindelijk in Brno, Tsjechië geslagen, de geboortestad van de ontwerp Pavel Kolmas. Hij is gemaakt van gepatineerd brons, 60mm in doorsnede en verpakt in een mooie bijpassende casette met uitleg.

    NKON 50 jaar vz     NKON 50 jaar kz         

De penning is beschikbaar voor leden en niet-leden. Leden kunnen daarvoor contact opnemen met de secretaris of één van de andere bestuursleden. Niet-leden / buitenstaanders kunnen de penning kopen voor €39,- + € 7,- verzendkosten (vooruitbetaling). Mail even uw gegevens naar ons algemene mailadres: info@kringoostnederland.nl , dan sturen wij u zo spoedig mogelijk een factuur. Na betaling wordt de penning aan u verzonden.


NB:   Deze penning is al geruime tijd uitverkocht!

>>> Lustrumbundel eindelijk beschikbaar! <<<

Hoewel ons 50 jarig bestaan inmiddels 2 jaar geleden is gevierd, is nu eindelijk ook de bijbehorende jubileumbundel verschenen. De bundel is gevuld met numismatische artikelen van de hand van de leden en een aantal korte persoonlijke profielen. Een deel van de numismatische artikelen is eerder in De Beeldenaar gepubliceerd in het kader van ons 10e lustrum. De bundel omvat bijna 200 pagina's zeer uiteenlopende maar boeiende artikelen.

Zie de pagina met publicaties voor meer informatie over deze bundel en de mogelijkheid om deze te bestellen.

1961-2011 NKON 50 jaar

De NKON is opgericht in 1961, vandaar dat we we in het seizoen 2011-2012 ons 50 jarig bestaan hebben gevierd. Hoogtepunt was een feestelijke bijeenkomst op Domein Hof te Dieren op 1 oktober 2011 waarbij o.a. twee leden tot erelid zijn uitgeroepen en de voorzitter zelfs een koninklijke onderscheiding kreeg uitgereikt.

In het kader van het lustrum heeft de kring een jubileumpenning uitgebracht, is een reeks numismatische artikelen van de hand van onze eigen leden verschenen in het blad De Beeldenaar en hebben we een prachtige lustrumbundel uitgebracht met daarin tal van interessante en lezenswaardige artikelen ook weer geschreven door onze eigen leden. Al deze producten zijn nog steeds verkrijgbaar voor leden en niet-leden. Vraag er naar via info@kringoostnederland.nl2011: Numismatische kringen Twente en Oost Nederland gaan samen

Het bestuur van de numismatische kring Twente heeft in de het voorjaar van 2011 het initiatief genomen om te komen tot een fusie met de kring Oost Nederland. De belangrijkste reden was het langzaam afnemende ledental in Twente waardoor het steeds moeilijker werd om sprekers een redelijk gevulde zaal te bieden. In goed overleg met het bestuur van de NKON en met toestemming van de leden van beide verenigingen is uiteindelijk besloten tot een volledige fusie op 1 oktober 2011. Omdat de naam Oost Nederland ook op Twente van toepassing is werd besloten deze naam aan te houden voor de nieuwe fusie vereniging. Ook de vergaderplaats Zutphen ligt relatief gunstig voor zowel de leden uit Gelderland als uit Overijssel. De nieuwe NKON heeft ca. 70 leden en behoort daarmee tot de grootste en actiefste vereniging van Nederland.
Zie hier de brief aan de leden aangaande de fusie.

Meer informatie over de geschiedenis van de kring Twente vindt u hier.(volgt later)
En hier meer informatie over de penningen van de kring Twente (volgt later).De penningen van de NKON

Sinds de oprichting van de NKON heeft de kring verschillende penningen uitgegeven, sommige als gelegenheidspenning bij feestelijke gelegenheden, maar ook penningen die als tastbare dank worden uitgereikt aan sprekers. Heel bijzonder is dat de meeste van deze penningen ontworpen en zelfs gedeeltelijk geproduceerd zijn door één van onze eigen leden: Hans Helldörfer. Dat Hans ook nog eens jarenlang penningmeester van de vereniging was, was in dit kader wel heel erg topepasselijk!

Op de penningpagina's meer informatie over deze penningen.
De publicaties van de NKON

De vereniging heeft ook een lange traditie in het uitbrengen van eigen publicaties. Deels nieuwe originele werken maar ook een aantal herdrukken van historische maar bijna niet meer te vinden numismatische werken. Zie onze pagina met publicaties met een uitgebreide beschrijving van deze werken en de eventuele verkrijgbaarheid. Ook voor de publicaties geldt dat deze verkrijgbaar zijn voor leden en niet-leden, uiteraard wel met korting voor leden.